Biddag 13 maart 2019 19:30

Bijzondere diensten
Datum: 13-03-2019 19:30

Voorganger  Ds. A.J.G. Dronkert
Ambtsdragers  Mw. M. van der Ster, dhr. D. Krabbe en A. Druif
Organist  Dhr. B. Veldstra

Biddag, Heilig Avondmaal

 • Aanvangslied 67: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Kyrië lied 310
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing 1 Kronieken 1: 7 - 13
 • Zingen Lied 111: 1, 3 en 6
 • 2e Schriftlezing Lucas 11: 1 - 13
 • Zingen Lied 796: 1
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 995: 1 en 2
 • Voorbeden
 • Inzameling der gaven
 • Heilig Avondmaal
 • Zingen Credo Lied 340b
 • Nodiging
 • Tafelgebed Lied 402b en 403d
 • Onze Vader gezamenlijk
 • Gemeenschap van Brood en Wijn
 • Dankzegging
 • Slotlied 704: 1 en 3
 • Zegen 

 

 

 

 

Alle datums


 • 13-03-2019 19:30

Powered by iCagenda