Kerkdienst 1 december 2019 10:00

Erediensten
Datum: 7-07-2019

Voorganger  Ds. A.P. Brabander-Schuytvlot
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp  en dhr. D. Krabbe
Organist  Dhr. B. Veldstra
 
Eerste Advent
 • Zingen voor de dienst: Lied 463 en 749
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 25: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • KyriĂ«gebed
 • Zingen Lied 444
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Jesaja 2: 1 - 5
 • Zingen Lied 321: 1 t/m 4
 • 2e Schriftlezing Matteus 24: 32 - 44 
 • Zingen Lied 321: 5, 6 en 7
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 807
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven 
 • Slotlied 769: 1, 2 en 5
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 1-12-2019

Powered by iCagenda