Kerkdienst 16 februari 2020 10:00

Erediensten
Podium
Datum: 14-07-2019 10:00

Locatie: De Hoeksteen

Voorganger  Mw. ds. A.P. Brabander-Schuytvlot
Ambtsdragers  Dhr. J. van der Wel, D. Krabbe en mw. A. van der Heijden
Organist

 Dhr. P. Boon

Heilig Avondmaal

 • Zingen voor de dienst: 
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied Lied 119: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Kyriëgebed met 3x gezongen Kyrië
 • Lied 413
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Exodus 2: 1 - 10
 • Zingen lied 316: 1 en 2
 • 2e Schriftlezing Matteus 5: 17 - 26
 • Zingen lied 316: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen lied 704
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Maaltijd van de Heer
 • Credo Lied 340b
 • Zingen "De tafel van samen" Lied 385: 1 en 4
 • Nodiging, vredegroet en tafelgebed
 • Sanctus Lied 985: 1
 • Vervolg tafelgebed en het Onze Vader
 • Agnus Dei Lied 981: 4
 • Gemeenschap van brood en wijn
 • Tijdens de maaltijd Lied 568a
 • Dankzegging
 • Slotlied 103: 1, 3 en 5
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 16-02-2020 10:00

Powered by iCagenda