Kerkdienst 16 februari 2020 10:00

Erediensten
Podium
Datum: 14-07-2019 10:00

Locatie: De Hoeksteen

Voorganger  Mw. ds. A.P. Brabander-Schuytvlot
Ambtsdragers  Dhr. J. van der Wel, D. Krabbe en mw. A. van der Heijden
Organist

 Dhr. P. Boon

Heilig Avondmaal

 • Zingen voor de dienst: 
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 
 • Bemoediging en groet
 • KyriĂ«gebed
 • Lied 
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing 
 • Zingen lied 
 • 2e Schriftlezing 
 • Zingen lied 
 • Verkondiging
 • Zingen lied 
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 16-02-2020 10:00

Powered by iCagenda