Kerkdienst 8 december 2019 10:00

Erediensten
Datum: 14-07-2019 10:00

Locatie: De Hoeksteen

Voorganger  Mw. H.J. van Dam-Pieters
Ambtsdragers  Dhr. J. van der Wel en mw. M. Jansen
Organist

 Dhr. P. Boon

Tweede Advent

 • Zingen voor de dienst: Psalm 2: 1 en 4, Lied 443
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 72: 1, 2 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Kyriëgebed
 • Lied 433
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Micha 4: 1 - 8
 • Zingen lied 447
 • 2e Schriftlezing Matteüs 3: 1 - 12
 • Zingen lied 439: 1, 2 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen lied 466: 1, 5 en 7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 1016
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 8-12-2019 10:00

Powered by iCagenda