Kerkdienst 21 juli 2019 10:00

Erediensten
Datum: 21-07-2019

Voorganger  Mw. ds. N.L. van Dorp
Ambtsdragers  Mw. M. van der Ster, W. Hollander en dhr. P. de Graaf
Organist  Dhr. P. Boon
  Heilig Avondmaal
 • Zingen voor de dienst: Lied 67a en 835
 • Aanvangslied: Psalm 89: 1,7
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: 302: 2,3,4
  Gebed bij de opening van de Schrift
 • Lezing O.T.: Psalm 15
 • Zingen: lied 422
 • Lezing N.T.: Lucas 10: 38-42
 • Zingen: lied 313: 1,2,5
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Zingen: 974: 1,2,5
 • Gebeden –
 • Collecte
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Zingen: Credo: Lied 344
 • Zingen: Lied 385:1,4 – De tafel van Samen
 • Nodiging
 • Tafelgebed
 • Sanctus: Lied 985:1
 • vervolg tafelgebed
 • Gebed het Onze Vader
 • Agnus Dei: Lied 377: 1,4,5
 • Tijdens de maaltijd zingen we: Lied 568a en 256
 • Dankgebed
 • Slotlied: 150A 1,3,4
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 21-07-2019

Powered by iCagenda