Kerkdienst 3 maart 2019 10:00

Erediensten
Datum: 3-03-2019

Voorganger  Mw. H.J. van Dam-Pieters
Ambtsdragers  Mw. M. van der Wel en W. Hollander
Organist  Dhr. P. Boon
 • Zingen voor de dienst: Psalm 30 en Lied 860
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied Psalm 91: 1, 7 en 8
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Kyriëgebed
 • Loflied 217: 1, 2 en 5
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Lucas 6: 39 - 49
 • Zingen Lied 905: 1, 2 en 3
 • 2e Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 50 - 58
 • Zingen Lied 313: 1, 2 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 91a
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 769: 1, 5 en 6
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 3-03-2019

Powered by iCagenda