Kerkdienst 21 juli 2019 10:00

Erediensten
Datum: 3-03-2019

Voorganger  Mw. ds. N.L. van Dorp
Ambtsdragers  Mw. M. van der Ster, W. Hollander en dhr. P. de Graaf
Organist  Dhr. P. Boon
  Heilig Avondmaal
 • Zingen voor de dienst: 
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Zingen Lied 
 • KyriĂ«gebed
 • Loflied
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing  
 • Zingen Lied 
 • 2e Schriftlezing 
 • Zingen Lied 
 • Verkondiging
 • Zingen Lied
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Heilig Avondmaal
 • Credo Lied 344
 • Toebereiding tafel Lied 385: 1 en 4
 • Tafelgebed
 • Sanctus Lied 985: 1
 • Gebed en Onze Vader
 • Agnus Dei Lied 981: 4
 • Tijdens de maaltijd Lied 568a en 598
 • Dankzegging
 • Slotlied 
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 21-07-2019

Powered by iCagenda