Kerkdienst 10 maart 2019 10:00

Erediensten
Datum: 10-03-2019 10:00

Locatie: De Hoeksteen

Voorganger  Ds. D. Sikkema
Ambtsdragers  Dhr. J. van der Wel en mw. M. de Graaf
Organist  Dhr. B. Veldstra
  1e zondag van de 40-dagentijd, Invocabit = Roept Hij mij aan
 • Zingen voor de dienst: Lied 796: 1 en 2, 918
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 91a
 • Bemoediging en groet
 • KyriĂ«gebed
 • Glorialied 542
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Romeinen 10: 8 - 13
 • Zingen Lied 796
 • 2e Schriftlezing Lucas 4: 1 - 13
 • Zingen Lied 539
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 918
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 536
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 10-03-2019 10:00

Powered by iCagenda