Kerkdienst 17 maart 2019 10:00

Erediensten
Datum: 17-03-2019 10:00

Locatie: De Hoeksteen

Voorganger  Mw. M. van Diepen
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp en dhr. D. Krabbe
Organist  Dhr. P. Boon
  2e zondag van de 40-dagentijd, Reminiscere = Gedenk uw barmhartigheden
 • Zingen voor de dienst: Psalm 43: 3 en 4 en Lied 540
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied 25a
 • Bemoediging en groet
 • KyriĂ«gebed 300a
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Exodus 34: 27 - 35
 • Zingen Lied 540: 1 t/m 6
 • 2e Schriftlezing Lucas 9: 28 - 36
 • Zingen Lied 540: 7 t/m 10
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 544
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 825: 1, 4 en 5 
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 17-03-2019 10:00

Powered by iCagenda