Kerkdienst 14 april 2019 10:00

Erediensten
Datum: 10-02-2019

Voorganger  Ds. T.L. Hettema
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp en W. Hollander
Organist  Dhr. P. Boon
 
Zesde zondag van de 40-dagentijd, Palmarum = Palmzondag
 • Zingen voor de dienst: Lied 555: 1 en 2, 554: 1 en 2
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied Psalm 24: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 24: 5
 • KyriĂ«gebed 
 • Zingen Lied 552
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Jesaja 56: 1 - 8
 • Zingen Psalm 118: 7 en 9 
 • 2e Schriftlezing Lucas 19: 29 - 40
 • Zingen Lied 554: 1 en 2
 • 3e Schriftlezing Lucas 19: 41 - 48
 • Zingen Lied 554: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 975
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 578: 1, 5 en 6
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 14-04-2019

Powered by iCagenda