Kerkdienst 10 februari 2019 10:00

Erediensten
Datum: 10-02-2019

Voorganger  Dhr. E. Leune
Ambtsdragers  Mw. T. van Dorp en M. de Graaf
Organist  Dhr. B. Veldstra
 
 • Zingen voor de dienst: Lied 532 en 917
 • Moment van inkeer
 • Aanvangslied Psalm 108: 1
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria Lied 305: 1 t/m 3
 • Kyriëgebed met gezongen Kyrië
 • Glorialied ELB 218: 1 en 2
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing Genesis 12: 1 - 6
 • Zingen Lied 542: 1 t/m 3
 • 2e Schriftlezing Lucas 5: 1 - 11
 • Zingen Lied 532: 1 t/m 4
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 909: 1 t/m 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied 885: 1 en 2
 • Zegen

 

 

Alle datums


 • 10-02-2019

Powered by iCagenda