Artikelindex

De Diaconale Gemeente (door Jaap en Katinka van Sliedregt)

Diaconale-gemeenteDe diaconale gemeente

Diaconaal is de Hoeksteen nu al sterk. Het omzien naar elkaar, maar ook het omzien naar dorpsbewoners. Ook de georganiseerde maaltijd voor gemeenteleden en dorpsbewoners is daar een voorbeeld van. Centraal in de  verbeelding staat de Bijbel(studie). Het voorbeeld van Jezus volgen. Toerusting van de gemeente is belangrijk. "Samen voor elkaar".

"Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat". Blijvend vernieuwen. We moeten niet bang zijn om tradities overboord te gooien. Een eigentijdse gemeente zijn, die mensen aanspreekt. Keuzes moeten we maken in onze activiteiten, in de zaken waar we energie in stoppen. We moeten ons richten op de kernactiviteiten.