Functie
Pastorale ondersteuning 
Preses*
Scriba*
Scriba*
Ouderling-kerkrentmeester
Ouderling
Ouderling
Diaken-voorzitter
Diaken
Naam
Ds. N. de Lange
Dhr. J. van der Wel
Mw. W. Hollander-de Wilde
Mw. T. van Dorp
Mw. M. van der Ster
vacant
Mw. M. van der Wel
Mw. M. Jansen
Dhr. D. Krabbe en Mw. M. de Graaf
Contact
 
 
 
 
 

*Tevens lid moderamen