De Hoeksteen-gemeente wil een gemeenschap zijn waarin we elkaar in groter of kleiner verband ontmoeten om te delen, te helpen, te lachen en te huilen. Veel contacten tussen gemeenteleden ontstaan gelukkig op een spontane wijze, de zogenaamde huis-, tuin- en keukengesprekken. In andere gevallen springt de taakgroep "pastoraat" in. Daarin zitten:

  • De predikant
  • De pastoraal ouderlingen
  • Een diaken
  • De coördinatrice pastoraat, mw T. van Waaij –Mooij
  • Bezoekmedewerkers

Indien er behoefte is aan (pastoraal) contact dan kan men zich wenden tot de predikant of tot de coördinatrice. Dezen hebben een lijst van gemeenteleden, die graag mensen bezoeken bij lief en leed: geboorte, huwelijk, ziekte en verjaardag. Op die lijst staan ook diegenen waarvan het bekend is dat ze het fijn vinden een bezoekje te ontvangen. 

Er is nog wel behoefte aan vrijwilligers. Als u als gemeentelid op enige manier actief wil zijn in dit werk, hoe weinig of incidenteel ook, neem dan ook contact op met de coördinatrice. U bent bijvoorbeeld bereid om één of meer adressen te bezoeken, misschien wel alleen met één bepaald doel, dan kunt u dat bij haar bekend maken en zal mevrouw van Waaij dat regelen.

In dringende gevallen kan men altijd rechtstreeks contact opnemen met ds. J. van den Akker of (bij zijn afwezigheid) met de scriba, Mw. W. Hollander.